Naši dobrovolníci

Dobrovolníci jsou lidé projevující vysokou motivaci ke službě pro naše spoluobčany, kteří jsou z rozličných důvodů vyloučeni ze společnosti.

Dobrovolníci přicházejí a odcházejí z a do různých zemí a jejich profil je různorodý. Podporujeme k účasti kohokoli, kdo je motivován.

INTERVIA dává příležitost všem dobrovolníkům nezávisle na jejich rase, národnosti, sexuální orientaci, vyznání, ekonomické a sociální situaci, zeměpisným překážkám či zdravotnímu omezení.

INTERVIA také podporuje dobrovolníky vyžadující osobní podporu.

Dobrovolníci mají chuť pomáhat, jsou iniciativní, kreativní. Dobrovolníci chtějí zažít výzvu, chtějí poznat něco jiného, chtějí se naučit novým dovednostem a znalostem, chtějí poznat sami sebe, inspirovat ostatní, najít si nové přátelé, poznat jinou kulturu a místa, naučit se jazyk, sdílet své talenty. Dobrovolníci přinášejí do našich služeb novou energii, vítr a inovaci.

To vše jim INTERVIA nabízí. Náš program však vedle mezinárodních dobrovolníků obohacuje mnoho dalších lidí a to nás velmi těší.

Naši partneři

sceav

dzs

erasmus

edyn

logo da

Spoločenstvo evanjelickej mládeže

logo intervia 

Slezská diakonie
Na Nivách 7
737 01 Český Těšín
Česká republika

Náš tým
Informační memorandum

© 2019 Intervia.cz | by PCsupport.cz s.r.o.