Naši dobrovolníci

Dobrovolníci jsou lidé projevující vysokou motivaci k dobrovolné službě potřebným, kteří jsou z rozličných důvodů vyloučeni ze společnosti.

Dobrovolníci přicházejí a odcházejí z a do různých zemí a jejich profil je různorodý. Podporujeme k účasti kohokoli, kdo je motivován.

Dobrovolníci mají chuť pomáhat, jsou iniciativní a kreativní. Chtějí zažít výzvu, poznat něco jiného, chtějí se naučit novým dovednostem a znalostem, dále mají zájem poznat sami sebe, inspirovat ostatní, najít si nové přátelé, poznat jinou kulturu a místa, naučit se jazyk, sdílet své talenty. Dobrovolníci přinášejí do našich služeb novou energii, vítr a inovaci. To vše interVIA nabízí.

InterVIA dává příležitost všem mladým lidem nezávisle na jejich rase, národnosti, sexuální orientaci, vyznání, ekonomické a sociální situaci, zeměpisným překážkám či zdravotnímu omezení.

InterVIA také podporuje dobrovolníky vyžadující osobní podporu.

Náš program však vedle mezinárodních dobrovolníků obohacuje mnoho dalších lidí a to nás velmi těší.

logo intervia 

Slezská diakonie
Na Nivách 7
737 01 Český Těšín
Česká republika

Náš tým
Informační memorandum

© 2020 Intervia.cz | by PCsupport.cz s.r.o.