INVYT

Program INVYT je zkratka anglického názvu „Rok mezinárodním dobrovolníkem v Tanzanii - International Voluntary Year in Tanzania.“ Slezská diakonie koordinuje vysílání dobrovolníků. První generace dobrovolníků začala působit v Tanzanii v roce 2014.
Dobrovolníci v rámci INVYT působí v Tanzanii 8 - 9 měsíců. Jedná se o dlouhodobý program, kterého se mohou účastnit mladí lidé ve věku 20-32 let z České republiky a Slovenska.

Cílem programu je dát dobrovolníkům prostor pro vlastní růst a učení a zároveň zlepšit kvalitu života lidí v místní škole i komunitě.

Dobrovolná služba se realizuje na střední škole Yedidiiass v Maretadu a v mateřské, základní a střední škole Lea v Dongobeshi. Dobrovolníci participují na asistenční činnosti při výuce, rozvoji, představení a realizaci inovativních vyučovacích předmětů či kroužků, organizací volnočasových aktivit a podpoře administrativní činnosti.

Místní obyvatelé jsou zasaženi chudobou. V oblasti lze pozorovat také socio-patologické problémy jako je alkoholismus, závislost na drogách, HIV, vysoká úmrtnost dospělých. Většina místní komunity jsou příslušníci kmene Iraq, ostatní kmene Hatzabe, Datoga, Masajů a Barbarů.

Pojď se podívat na působení našich dobrovolníků v Tanzanii:

www.invytblog.wordpress.com
www.invyt.webnode.cz
www.invyt.wordpress.com

Před odjezdem na službu a po návratu se dobrovolníci zúčastní přípravného a hodnotícího semináře, kde je vědomě reflektován proces učení dobrovolníka.

V hostitelské organizaci jsou dobrovolníci podporováni a vedeni supervizorem, který s nimi pravidelně hodnotí průběh služby. Dobrovolníci mají také mentora, který se jim věnuje mimo jejich dobrovolnou činnost.

Výjimečným prvkem tohoto programu je přítomnost duchovního mentora, který dobrovolníkovi pomáhá reflektovat osobní spiritualitu a její projevy v jiném kulturním a náboženském kontextu.

Další klíčovou roli pro službu dobrovolníka sehrává koordinátor. Ten koordinuje celý průběh INVYT, vede supervize s dobrovolníkem a podporuje jeho učení a učení supervizora.

Mnohé se na dobrovolné službě naučíš a zažiješ. Jsi vítán podělit se o tyto cenné zkušenostmi dále. Budeme Tě v těchto snahách podporovat.

Praktické informace v kostce:

  • dobrovolníci pracují 6 hodin denně – 30 hodin týdně, 5 dní v týdnu
  • dva dny v týdnu volno
  • dovolená 2 dny v měsíci
  • měsíčně kapesné a stravné 
  • ubytování zajištěno
  • připojení k internetu
  • výuka svahilštiny 1,5 hodiny týdně
  • náklady na víza a povolení k pobytu
  • cestovné na a z dobrovolné služby, na semináře a ostatní je specifikováno

Náklady spojené s organizací programu INVYT jsou kryté z finančních zdrojů partnerských organizací a z vlastních zdrojů dobrovolníka.

Partneři INVYT

Slezská diakonie
Děti Afriky, Farní sbor SCEAV v Třinci
Deti Afriky SK
SEM (Spoločenstvo evanjelickej mládeže)
Yeddidias střední škola v Marethadu (Yofe Ministry)
Organizace Lea v Dongobeshi (Lea Ministry International Tanzania)

 

Máš zájem vyjet na dobrovolnou službu INVYT?
Výzva bude průběžně zveřejněna. Najdeš ji na těchto stránkách.

Pro inspiraci i vnitřní utvrzení se: ano, tento projekt za to opravdu stojí, shlédni následující video, které nás přibližuje Střední škole Yedidiiass v Maretadu. Tvůrcem videa jsou naši partneři Děti Afriky SK.

Video zde:
https://drive.google.com/open?id=14hKqG5HraAVQUbhbHzumXayXQ8GpYxSK

Naši partneři

sceav

dzs

erasmus

edyn

logo da

Spoločenstvo evanjelickej mládeže

logo intervia 

Slezská diakonie
Na Nivách 7
737 01 Český Těšín
Česká republika

Náš tým
Informační memorandum

© 2019 Intervia.cz | by PCsupport.cz s.r.o.