INVYT Junior

Program INVYT (Rok mezinárodním dobrovolníkem v Tanzanii - International Voluntary Year in Tanzania) Junior chce dát příležitost mladým lidem pro krátkodobou 2 měsíční zkušenost dobrovolnické služby s jinými mladými lidmi z České republiky a Slovenska v životním kontextu tanzanských partnerů.

Cílem programu INVYT Junior je pozvánka mladých lidí k účasti na krátkodobé dobrovolnické službě a tím vytvoření šance pro uvědomělé učení, které přispívá k jejich spirituálnímu, osobnostnímu a profesnímu rozvoji. Důraz je stejně kladen na sociální, interkulturní, společenské a politické učení.

INVYT Junior je pro účastníka také zkušenost, na jejímž základě může přemýšlet o následné dlouhodobé dobrovolnické službě ve spolupráci s vysílajícími iniciativami na Slovensku a v České republice.

Dobrovolná služba se realizuje na mateřské, základní a střední škole LEA Ministry v Dongobeshi a střední škole Yedidiia v Maretadu. Oblasti působení dobrovolníka Junior vycházejí z aktuálních potřeb místní tanzanské komunity, místních organizací a českých a slovenských partnerů. Mezi jednotlivé aktivity může k příkladu patřit asistenční činnost při výuce, rozvoji, představení a realizace inovativních vyučovacích předmětů či kroužků, organizace volnočasových aktivit a podpora administrativní činnosti. Jedinečná zkušenost programu INVYT junior pramení také z toho, že na některých aktivitách působí dobrovolník Junior na místě v týmu dalších, maximálně čtyřech dobrovolníků Junior. Konkrétní aktivity závisí od individuálních dovedností a talentů jednotlivých dobrovolníku.

První skupinu dobrovolníků Junior jsme do Tanzánie vyslali v létě 2019. Jejich zkušenosti si můžeš přečíst na blogu:
https://invytanzania.webnode.cz/

Pojď se podívat také na působení našich dobrovolníků v Tanzanii v rámci programů INVYT a INVYT+:

www.invytblog.wordpress.com
www.invyt.webnode.cz
www.invyt.wordpress.com

Před odjezdem na službu a po návratu se dobrovolníci zúčastní přípravného a hodnotícího semináře, kde je vědomě reflektován proces učení dobrovolníka.

V hostitelské organizaci jsou dobrovolníci podporováni a vedeni supervizorem – zkušeným dobrovolníkem +, který s nimi pravidelně hodnotí průběh služby, přičemž táto podpora činí minimálně 1 hodinu denně. Mimo osobní podpory a reflexi učení hodnotí dobrovolník + také naplňování aktivit a jejích cílů a integraci dobrovolníkaJunior do místního prostředí.

Další klíčovou roli pro službu dobrovolníka sehrává koordinátor. Ten koordinuje celý průběh INVYT Junior, vede semináře a supervize s dobrovolníkem a podporuje jeho učení a učení supervizora dobrovolníka +.

Mnohé se na dobrovolné službě naučíš a zažiješ. Jsi vítán podělit se o tyto cenné zkušenostmi dále. Budeme Tě v těchto snahách podporovat.

Praktické informace v kostce:

  • Dobrovolníci pracují 6 hodin denně – 30 hodin týdně, 5 dní v týdnu 
  • Dva dny v týdnu volno 
  • Dovolená 2 dny v měsíci 
  • Ubytování zajištěno

Náklady spojené s organizací programu INVYT Junior jsou kryté z finančních zdrojů partnerských organizací a z vlastních zdrojů dobrovolníka.

Finanční spoluúčast dobrovolníka na projektu je 15 770, - Kč, která pokrývá pobytové náklady (stravné a kapesné) a náklady na očkování.
Zároveň je dobrovolník pozván ke fundraisingu pod záštitou vysílajících organizací. Získané prostředky budou použity na pokrytí nákladů na vycestování, přípravné a evaluační aktivity. Jako bonus vstupu dobrovolníka do fundraisingu je snížení jeho finanční spoluúčasti na projektu.

Vybraný kandidát bude seznámen s detaily finančního plánu.

Partneři INVYT:

Máš zájem vyjet na dobrovolnou službu INVYT Junior?

Pokud si myslíš, že INVYT Junior je ten pravý program pro tebe a jsi motivován stát se novým dobrovolníkem, neváhej, vyplň a zašli nám požadované dokumenty:

  • Přihlášku (Application form)
  • Životopis
  • Osobní reference
  • Motivační dopis
  • Potvrzení o zdravotní způsobilosti

Máš zájem vyjet na dobrovolnou službu INVYT Junior?

Výzva bude průběžně zveřejněna. Najdeš ji na těchto stránkách zde.Pro inspiraci shlédni následující videa, které byly vytvořeny za pomoci bývalých nebo současných dobrovolníku a partnerů Děti Afriky CZ nebo Deti Afriky SK.

Videa zde:

Vitajte v LEA Pre and Primary English Medium School

 

Life of Nuruana, student of LEA school

 

Deti Afriky SK

 

Trip to Yaeda Chini

logo intervia 

Slezská diakonie
Na Nivách 7
737 01 Český Těšín
Česká republika

Náš tým
Informační memorandum

© 2020 Intervia.cz | by PCsupport.cz s.r.o.