INVYT Junior

Program INVYT (Rok mezinárodním dobrovolníkem v Tanzanii - International Voluntary Year in Tanzania) Junior chce dát příležitost mladým lidem pro krátkodobou 2 měsíční zkušenost dobrovolnické služby s jinými mladými lidmi z České republiky a Slovenska v životním kontextu tanzanských partnerů.

Cílem programu INVYT Junior je pozvánka mladých lidí k účasti na krátkodobé dobrovolnické službě a tím vytvoření šance pro uvědomělé učení, které přispívá k jejich spirituálnímu, osobnostnímu a profesnímu rozvoji. Důraz je stejně kladen na sociální, interkulturní, společenské a politické učení.

INVYT Junior je pro účastníka také zkušenost, na jejímž základě může přemýšlet o následné dlouhodobé dobrovolnické službě ve spolupráci s vysílajícími iniciativami na Slovensku a v České republice.

Dobrovolná služba se realizuje na mateřské, základní a střední škole LEA Ministry v Dongobeshi a střední škole Yedidiia v Maretadu. Oblasti působení dobrovolníka Junior vycházejí z aktuálních potřeb místní tanzanské komunity, místních organizací a českých a slovenských partnerů. Mezi jednotlivé aktivity může k příkladu patřit asistenční činnost při výuce, rozvoji, představení a realizace inovativních vyučovacích předmětů či kroužků, organizace volnočasových aktivit a podpora administrativní činnosti. Jedinečná zkušenost programu INVYT junior pramení také z toho, že na některých aktivitách působí dobrovolník Junior na místě v týmu dalších, maximálně čtyřech dobrovolníků Junior. Konkrétní aktivity závisí od individuálních dovedností a talentů jednotlivých dobrovolníku.

První skupinu dobrovolníků Junior jsme do Tanzánie vyslali v létě 2019. Jejich zkušenosti si můžeš přečíst na blogu:
https://invytanzania.webnode.cz/

Pojď se podívat také na působení našich dobrovolníků v Tanzanii v rámci programů INVYT a INVYT+:

www.invytblog.wordpress.com
www.invyt.webnode.cz
www.invyt.wordpress.com

Před odjezdem na službu a po návratu se dobrovolníci zúčastní přípravného a hodnotícího semináře, kde je vědomě reflektován proces učení dobrovolníka.

V hostitelské organizaci jsou dobrovolníci podporováni a vedeni supervizorem – zkušeným dobrovolníkem +, který s nimi pravidelně hodnotí průběh služby, přičemž táto podpora činí minimálně 1 hodinu denně. Mimo osobní podpory a reflexi učení hodnotí dobrovolník + také naplňování aktivit a jejích cílů a integraci dobrovolníka Junior do místního prostředí.

Další klíčovou roli pro službu dobrovolníka sehrává koordinátor. Ten koordinuje celý průběh INVYT Junior, vede semináře a supervize s dobrovolníkem a podporuje jeho učení a učení supervizora dobrovolníka +.

Mnohé se na dobrovolné službě naučíš a zažiješ. Jsi vítán podělit se o tyto cenné zkušenostmi dále. Budeme Tě v těchto snahách podporovat.

Praktické informace v kostce:

  • Dobrovolníci pracují 6 hodin denně – 30 hodin týdně, 5 dní v týdnu.
  • Dva dny v týdnu volno. 
  • Dovolená 2 dny v měsíci.
  • Ubytování zajištěno.

Náklady spojené s organizací programu INVYT Junior jsou kryté z finančních zdrojů partnerských organizací a z vlastních zdrojů dobrovolníka.

Finanční spoluúčast dobrovolníka na projektu je 15 770 Kč, která pokrývá pobytové náklady (stravné a kapesné) a náklady na očkování.
Zároveň je dobrovolník pozván ke fundraisingu pod záštitou vysílajících organizací. Získané prostředky budou použity na pokrytí nákladů na vycestování, přípravné a evaluační aktivity. Jako bonus vstupu dobrovolníka do fundraisingu je snížení jeho finanční spoluúčasti na projektu.

Vybraný kandidát bude seznámen s detaily finančního plánu.

Partneři INVYT:

Máš zájem vyjet na dobrovolnou službu INVYT Junior?

Výzva bude průběžně zveřejněna. Pro inspiraci shlédni následující videa, které byly vytvořeny za pomoci bývalých nebo současných dobrovolníku a partnerů Děti Afriky CZ nebo Deti Afriky SK.

Videa zde:

Vitajte v LEA Pre and Primary English Medium School

 

Life of Nuruana, student of LEA school

 

Deti Afriky SK

 

Trip to Yaeda Chini

logo intervia 

Slezská diakonie
Na Nivách 7
737 01 Český Těšín
Česká republika

Náš tým
Informační memorandum

© 2020 Intervia.cz | by PCsupport.cz s.r.o.