INVYT+

Program INVYT+ je zkratka anglického názvu „Rok mezinárodním dobrovolníkem v Tanzanii+ - International Voluntary Year in Tanzania+“. Vysílající organizací tohoto programu je Slezská diakonie, která zároveň vysílání dobrovolníků+ i koordinuje. Program INVYT+ navazuje na INVYT a účastní se ho jednotlivci, kteří již mají zkušenost s působením v rozvojových zemích. Účast na tomto programu není věkově omezena.

Cílem programu INVYT+ je podpora rozvoje INVYT a rozvoj nových aktivit s místním obyvatelstvem v souladu s potřebami místních lidí, organizací, komunit a rozvojových aktivit vysílajících organizací na Slovensku a v České republice.

Délka a oblasti působení dobrovolníka+ jsou vždy definovány partnery projektu. Zájemci se mohou přihlásit na základě vyhlášené výzvy.

První dobrovolnicí programu INVYT+ byla Silvia Žiaková, která v Dongobeshi působila v roce 2017-2018. Aktuálně se z Dongobeshu vrátila již druhá dobrovolnice Aniela Taska. Obě své zkušenosti sdílí na svém blogu:

www.invytblog.wordpress.com

https://invytanzania.webnode.cz/

Náklady spojené s organizací programu INVYT jsou kryté z finančních zdrojů partnerských organizací a z vlastních zdrojů dobrovolníka.

Máš zájem vyjet na dobrovolnou službu v rámci INVYT+?

Výzva bude průběžně zveřejněna. 

Více o programu INVYT+ se můžeš dozvědět přímo od naší současné dobrovolnice Silvie, která nám otevřeně o své službě vypráví v následujícím videu.

logo intervia 

Slezská diakonie
Na Nivách 7
737 01 Český Těšín
Česká republika

Náš tým
Informační memorandum

© 2020 Intervia.cz | by PCsupport.cz s.r.o.