SEMINÁŘ PRO SUPERVIZORY / SEMINAR FOR THE SUPERVISORS

V měsíci květen 2018 jsme pořádali seminář pro supervizory, který tradičně organizujeme pro pracovníky středisek, jež hostují mezinárodní dobrovolníky.

Supervizoři jsou s dobrovolníky v intenzivním kontaktu, doprovází je po celý rok, pomáhají jim realizovat aktivity na středisku, jsou jejich rádci a učiteli. Velmi si jejich zapálení vážíme a snažíme se, abychom je programem semináře informovali o novinkách a namotivovali k budoucí spolupráci. Tento seminář také cílí na Capacity Building našich supervizorů, což v praxi znamená, že se učíme novým metodám jak vést supervizi s dobrovolníkem, jak efektivně předávat zpětnou vazbu nebo jak postupovat, když přijde krizová situace. Supervizoři výměnou obohacují nás koordinátory, kteří nepracujeme v přímé péči s cílovou skupinou. Tento rok jsme také představili novinku a to Angličtinu hrou. V kreativním workshopu učíme supervizory angličtinu přesně pro oblast jejich komunikace s dobrovolníkem. Nikoliv učebnice, ale reálné situace a kurz šitý na míru potřebám supervizorů tak, abychom eliminovali co nejvíce jazykovou bariéru na začátku služby.

 

In May we organized a seminar for the supervisors which is already a tradition in our organization. The supervisors of the accredited placements are always invited for a three day seminar as they work in the closest contact with the volunteer, they help them during the year to realize activities at the placements and they become their coaches, friends and advisors. We appreciate very much the enthusiasm of our supervisors and that is why we want to motivate them and give them opportunity to share their experience with others in a non-formal environment. This seminar also aims towards Capacity Building which in practice means that the supervisors are learning new tools and methods how to have a supervision with a volunteer, how to give feedback effectively or how to proceed in case of some crisis. In exchange, the supervisors are enriching us coordinators with their direct experience from the placements. This year we also introduced a brand new activity within the program and that is the English workshop. We chose a teaching method which is interactive, no books but real life situations and the course tailored precisely for their type of use – communication with an International volunteer. Such course helps to eliminate the language barrier that often appears especially during the beginning of the service.

logo intervia 

Slezská diakonie
Na Nivách 7
737 01 Český Těšín
Česká republika

Náš tým
Informační memorandum

© 2020 Intervia.cz | by PCsupport.cz s.r.o.