NEVSO KONFERENCE V BRUSELU

V dubnu 2018 proběhla konference NEVSO v Bruselu. NEVSO je zkratkou anglického názvu Network of European Voluntary Service (jedná se o síť neziskových organizací působící v oblasti Evropské dobrovolné služby).

Členové NEVSO vysílají dobrovolníky do rozličných zemí a obdobně hostují dobrovolníky v zemích, kde jejich organizace působí. NEVSO reprezentuje zájmy mezinárodní dobrovolné služby v Bruselu. INTERVIA, oddělení zahraničních vztahů ve Slezské diakonii, se konference účastnila i s ostatními zástupci ze zemí: Belgie, Franci, Itálie, Německo, Ukrajina, Velká Británie. Program třídenního pracovního setkání byl organizován Sarou Mieth, styčnou pracovnicí NEVSO, která nám představila současná hlavní probíraná témata v Evropské komisi a parlamentu. Jako host byl přizván například Robert Franče, vedoucí oddělení pro mládež v Evropské komisi (Generální ředitelství pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport), který pro nás připravil prezentaci o Evropském sboru solidarity a novinkami s ním spojenými. Zástupci INTERVIA také dostali možnost setkat se s Michaelou Šojdrovou, europoslankyní a místopředsedkyní Výboru pro kulturu a vzdělávání (CULT). S paní poslankyní jsme měli možnost prodiskutovat Evropský sbor solidarity a přiblížit jí více činnost NEVSO, Slezské diakonie a programu mezinárodního dobrovolnictví jak jej realizujeme my v rámci INTERVIA. Také jsme se dotkli současných výzev, kterým dnes čelí vysílající, hostitelské a koordinující organizace. Jsme velmi vděčni, že paní poslankyni zajímáme a iniciuje navazující setkání a spolupráci v budoucnu. Dalšími dílčími tématy konference NEVSO byly také volby do Evropského parlamentu 2019 a Brexit.


NEVSO CONFERENCE IN BRUSSELS

In April 2018 there was a NEVSO (Network of European Voluntary Service Organizations) conference in Brussels. NEVSO member organisations send volunteers to countries in every continent and also host volunteers from other countries.

NEVSO represents the interests of international voluntary service organisations in Brussels. The department of International Relations within Slezska diakonie was participating as well. The conference program was organized by the European Liaison Officer Sara Mieth who did a fantastic job introducing us to topics being discussed in the European Commission and Parliament. Robert France, a Head of sector in charge of youth activities within Erasmus+ prepared a talk for us updating us about the processes being implemented within ESC (European Solidarity Corps) and the future of Erasmus + in general. We also got a chance to meet Michaela Sojdrova, MEP representing Czech Republic since July 2014 and the Group Vice-Chair of the Culture and Education Committee of the EP. At this meeting we had a chance to discuss ESC again and explain to the MEP more about our organization Slezska diakonie as well as the current reality of the non-profit organizations in general hosting or sending volunteers. We appreciate this opportunity very much and we are looking forward to cooperating with Mrs. Sojdrova in the course of the forthcoming year. The conference participants were also discussing Elections in the EU 2019, Brexit and the challenges voluntary organizations are facing nowadays.

logo intervia 

Slezská diakonie
Na Nivách 7
737 01 Český Těšín
Česká republika

Náš tým
Informační memorandum

© 2020 Intervia.cz | by PCsupport.cz s.r.o.