Evaluační seminář INVYT4 - Ohlédnutí za dlouhodobou dobrovolnou službou na střední škole Yedidiiass v Maretadu, Tanzanie

Na tomto semináři jsme cestovaly v čase a vracely se do různých fází projektu: období před odjezdem do Afriky a příprava na cestu, první měsíce v Tanzanii a s nimi spojená adaptace na nové prostředí, kulturní šok, midterm (seminář, který byl realizován přímo na půdě školy v Maretadu přesně v půlce dobrovolné služby), druhá půlka pobytu v Tanzanii, odjezd a první dny doma, případně obrácený kulturní šok.

Každé z těchto období jsme zanalyzovaly a sbíraly z něj poznatky pro budoucí generaci dobrovolníků. Nešlo však vždy jen o práci. Dobrovolnice okořenily seminář například swahilštinou, která zaznívala při vzpomínkách na jejich službu. Také rády sdílely příhody, více i méně úsměvné, které je nějak formovaly nebo dokonce vytvářely milníky na jejich cestě.

Bylo důležité dobrovolnicím ukázat, jak produktivní a prospěšná byla jejich služba. Mnohdy má člověk tendence svůj přínos nedocenit. Proto jsme si znovu prošly projekty a aktivity, které Lucia a Majka realizovaly nejen ve škole, ale i v blízké komunitě. Díky našim dobrovolnicím vznikaly videa pro sponzory na Slovensku i u nás. Dále se dobrovolnice zasloužily o bylinkovou zahrádku, knihovnu (systém vypůjčování studijních materiálů aj.), výstavbu skleníku či kompostu. Díky iniciativě dobrovolnic plnili studenti PET lahve zeminou, což později sloužilo jako stavební materiál například pro zmíněný skleník. Dále děvčata pořádaly teambuildingové akce pro učitelský sbor či studentský klub, ve kterém se hrály hry nebo realizovaly workshopy. Mezi posledními krásnými projekty před odjezdem dobrovolnic domů byla také výsadba stromů. Obě dobrovolnice mají jiné zájmy a dovednosti, navzájem se však velmi pěkně doplňovaly a podporovaly nápady té druhé. Majka byla blíže studentům, se kterými často rozmlouvala a trávila čas při výuce i mimo ni. Lucii výuka samotná naopak neučarovala, spíše než jako učitelka se shlédla ve „zlepšovácích“ pro školu a ve věcech organizačních, např. zmíněná videa sponzorům.

Dobrovolnice INVYT4 Majka a Lucia se z Tanzanie vrátily již před nějakou dobou. Mezi návratem ze služby a evaluačním seminářem byla tedy časová prodleva. Seminář, který se uskuteční v časovém odstupu od prožité zkušenosti, má však hned několik podstatných výhod. Dobrovolník již ustoupil od prožitku, dívá se tak na svou službu bez přehnané idealizace či hořkosti. Jeho perspektiva není zastřena emocemi, přesto stále v sobě může objevovat nová poznání.

Konkrétně v případě obou dobrovolnic zůstává otevřeno téma, zda se v budoucnu nestanou opět účastnicemi programu. V rámci INVYT se tato možnost nabízí. Program si váží a vítá zkušené dobrovolníky, kteří se vracejí, již s konkrétními očekáváními, představami a cíli. Seminář, doufejme, namotivoval minimálně jednu dobrovolnici J, aby začala/y uvažovat o svém budoucím působení v Africe.

V obecnější rovině je evaluační seminář také velmi užitečným nástrojem pro organizátory projektu a koordinátory, kteří sbírají hodnotná data, aby mohli posunout projekt dál a vylepšit jej. Je to právě zpětná vazba dobrovolníků, která zefektivňuje službu a péči o dobrovolníky.

Zajímavé vyústění INVYT4 je i fakt, že se nám domů nevrátili dva nýbrž tři účastníci. Dobrovolnice Lucia si v Africe našla nejlepšího přítele, psa Baileyho. Po mnoha útrapách se jí podařilo odvést jej sebou domů, nyní je Bailey již plně aklimatizován a prohání se po slovenských lukách.

logo intervia 

Slezská diakonie
Na Nivách 7
737 01 Český Těšín
Česká republika

Náš tým
Informační memorandum

© 2020 Intervia.cz | by PCsupport.cz s.r.o.